Fællestimer

Fælles møder

 

Hver morgen har vi en morgenmøde. Indholdet i morgenmøderne er fortællinger, musik, politik, etik, kultur, kunst og lignende.

En gang om ugen har vi fællestime. Nogle gange synger vi sammen, enten bare som fællessang eller som kor med flere stemmer. Andre gange skal vi lege, danse, høre fortællinger eller noget helt fjerde. Det vigtigste er, at vi foretager os noget sammen, som det ikke giver mening at lave alene. Alt sammen noget som er med til at styrke fælleskabet.

Vi har fællessang hver dag kl. 12, inden vi spiser. Her synger vi nogle af de nye sange vi har lært eller nogle af de gode gamle kendte.

Der er fællesmøde en gang om ugen. Her drøfter vi emner fra dagligdagen som har betydning for os alle. Fællesmøde er demokratiundervisning i praksis.