Boglige Fag

Langelands Efterskole er en KREATIV efterskole, hvilket også kan mærkes i de BOGLIGE fag. Ambitionen i alle fag er, at den enkelte udvikler sig fra der, hvor man var, da man kom, og at man bibeholder eller genvinder lysten til at udfordre sig selv og lære nyt. Læring handler ikke om at opbygge en vidensbank, men om til stadighed at kunne opsøge ny og relevant viden, og vi har en stab af ovenud engagerede og kompetente lærere, som hver især formår at få kreativiteten til at blomstre hvad enten faget er dansk, fysik, matematik eller noget helt andet.

Se et eksempel på kreativ fysik her

NYE BANEBRYDENDE TILTAG I MATEMATIK

Som en gennemgående aktivitet i matematikundervisningen spiller alle elever “GO”. Det er et orientalsk brætspil for to personer, som er østens svar på skak. Dog er det meget mere strategisk orienteret. Reglerne for spillet er simple, men de mange taktiske og strategiske muligheder gør spillet meget kompliceret at mestre.

I matematikundervisningen er året inddelt i perioder med hver sit tema. Eleverne vælger sig på niveau i forhold til de enkelte temaer, hvilket sikrer, at den enkelte får optimalt udbytte af undervisningen.

Afgangsprøver:
Vi fører såvel 9. som 10. klasse op til folkeskolens afgangsprøver, og følger derfor også de Fælles Mål, som er gældende på området.

9. klasse har følgende boglige fag: dansk, engelsk, matematik, naturfag, tysk eller fransk, historie, samfundsfag, kristendomskundskab.

10. klasse har følgende boglige fag: dansk, engelsk, matematik. Tysk, fransk og fysik er valgfrit.

Her kan du se Langelands Efterskoles Karaktergennemsnit.

bog-orm