Optagelse

Optagelsesskema:

For at blive optaget på Langelands Efterskole skal du udfylde og fremsende et optagelsesskema. Du finder optagelsesskemaet her.

Når vi har modtaget dit optagelsesskema, bekræfter vi modtagelsen og beder dig om at kontakte os for at aftale et besøg på skolen.


Besøg:

Under dit besøg vil du få en rundvisning på skolen af nogle af vores nuværende elever, der vil fortælle om, hvordan det er at gå på Langelands Efterskole. Spørg endelig løs !

Bagefter vil du få en samtale med en af vores lærere. Husk at medbringe en udtalelse fra din nuværende skole.

Besøget og samtalen skal være med til at afklare, om du tror vi er den rigtige skole for dig og om vores tilbud matcher dine behov.


Optagelsesgebyr:

Før end optagelsen er endelig skal du indbetale et optagelsesgebyr på kr. 1.500,00. Gebyret betales ikke tilbage ved en eventuel senere udmelding.

Læs også om skolens regler og vilkår her.