ØKONOMI

Hvad koster det??

Et år koster mellem 40.000 og 80.000.
I skoleåret 2019-20 bliver ugeprisen 2350 kr.

Familiens egenbetaling består af skolens ugepris + gebyr for evt. individuel musikundervisning fratrukket statens elevstøtte. Her finder du et link til beregning af egenbetaling.

Skolen opkræver skolepenge 10 gange om året, første gang 1. august og sidste gang 1. maj. Skolepengene opkræves og skal betales via PBS.

Individuel elevstøtte

Skolen har mulighed for at yde individuel elevstøtte, hvis det kniber for familien.

Skolen administrerer tildelingen og du kan ringe og høre om dine muligheder på tlf. 6251 1183.

Statens elevstøtte

Familiens egenbetaling består af skolens ugepris + gebyr for evt. individuel musikundervisning fratrukket statens elevstøtte.

Alle elever er berettiget til statens elevstøtte

Statens elevstøtte beregnes på baggrund af indkomsten 2 år tilbage for den husstand, hvor eleven er bosiddende.

Der vil ca. 6 måneder før skolestart blive fremsendt fuldmagt til brug for ansøgning om statens elevstøtte. Efter returnering af fuldmagten vil skolen sørge for at søge statens elevstøtte på vegne af den enkelte elev.

Vedtægter Og Bestyrelse

Langelands Efterskole er en selvejende institution.

Skolens vedtægter (godkendt af Undervisningsministeriet 26. – 8. 2009, offentliggjort på hjemmeside d. 18. – 1. 2013) kan du læse her.

Referat fra seneste bestyrelsesmøde kan læses her.

Skolens bestyrelse:
Formand Jesper Jørgensen
Bygaden 31, 5953 Tranekær, Tlf. 20485093, jesperthrane57@gmail.com

Næstformand Ida Ringtved
Strandgade 22, 5900 Rudkøbing, Tlf. 20169930, ida_ringtved@hotmail.com

Anders Thrane Niebuhr
Lejbøllevej 2, 5953 Tranekær, Tlf. 60228099, anders.niebuhr@gmail.com

Klaus Rønnebro
Ramsherred 93, 5900 Rudkøbing, Tlf. 22550664, klausroennebro@hotmail.com

Carsten B. Knudsen
Klavsebøllevej 21, 5953 Tranekær, Tlf 30632837, dorrit.bang@skolekom.dk

Suppleanter:

Anna Andrea Ogstrup Koch
Tlf. 24462089, annaandrea@live.com

Nadja Brix Koch
Tlf. 26202988, nadjabrixkoch@hotmail.com

Forældre- og selvevaluering

Se evalueringen her.

Inklusion

Inklusion på Langelands Efterskole. Læs mere her.

Skolekreds

Skolekreds – det folkelige bagland.

Langelands Efterskole har, ligesom alle andre frie skoler, et folkeligt bagland – en skolekreds.
Vi søger hele tiden at udvide skolekredsen og derved styrke det folkelige bagland og synliggøre skolen.

Som skolekredsmedlem bliver du inviteret til skolens kulturelle arrangementer.

Som skolekredsmedlem kan du deltage i skolens årlige generalforsamling, hvor skolen er vært ved en middag, og hvor skolens elever giver eksempler på deres talenter. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse. Bestyrelsen er skolens overordnede ledelse. Den mødes jævnligt med skolens forstander og repræsentanter for medarbejderne.

Langelands Efterskole er under stadig udvikling i forhold til at være en skole i tiden, hvor individ og fællesskan er hinandens forudsætninger.

Hvis du kunne tænke dig at være med i denne udvikling, kan du sende en anmodning om optagelse som skolekredsmedlem.

Din andmodning skal godkendes på et bestyrelsesmøde og der skal indbetales skolekredskontingent på kr. 50,00, inden optagelsen er endelig.

årets L.E Camp