Økonomi

Hvad koster det ??

Et år koster mellem 40.000 og 70.000.

Link til beregning af egenbetaling

I skoleåret 2018-19 bliver ugeprisen 2300 kr.

Skolen opkræver skolepenge 10 gange om året, første gang 1. august og sidste gang 1. maj. Skolepengene opkræves og skal betales via PBS.


Statens elevstøtte:

Familiens egenbetaling består af skolens ugepris + gebyr for evt. individuel musikundervisning fratrukket statens elevstøtte.


Alle elever er berettiget til statens elevstøtte.

Statens elevstøtte beregnes på baggrund af indkomsten 2 år tilbage for den husstand, hvor eleven er bosiddende.

Der vil ca. 6 måneder før skolestart blive fremsendt fuldmagt til brug for ansøgning om statens elevstøtte. Efter returnering af fuldmagten vil skolen sørge for at søge statens elevstøtte på vegne af den enkelte elev.


Individuel elevstøtte:

Skolen har mulighed for at yde individuel elevstøtte, hvis det kniber for familien.

Skolen administrerer tildelingen og du kan ringe og høre om dine muligheder på tlf. 6251 1183.