Grøn skole

Vi ønsker på Langelands Efterskole at sætte fokus på bæredygtighed og klimaet. højt på dagsordenen. Det gør vi bl.a. ved selv at prøve at indrette os så grønt som muligt. 

I 2014 fik vi solceller på et stort tagareal på skolen, et anlæg på 47.5 kW – i alt ca. 200 solpaneler. Desuden er alle el-pærer på skolen udskiftet til sparepærer, som løbende bliver erstattet af LED-pærer.

En stor del af maden er økologisk – det gælder alle mælkeprodukter, mel, gryn og brød. Køkkenet forsøger at inddrage mere og mere økologisk. Desuden er ca. en fjerdedel af eleverne, samt mange af skolens medarbejdere tilmeldt vegetarordningen, hvor al maden selvfølgelig er sammensat efter fornuftige kostregler, så vi får de nødvendige næringsstoffer. Yderligere har vi ugentligt en vegetardag, hvor alle spiser vegetarisk middagsmad. Madaffald fra skolens køkken går til genbrug. 

En gruppe elever har sammen med en voksen tovholder fokus på energi og ressourcer. De laver kampagner og iværksætter forskellige ordninger med henblik på at slukke lys, spare på varme og vand, sortere affald: papir, pap, metal, indsamle batterier og sende til genbrug.

Skolen er tilmeldt Friluftrådets ”Grønt Flag”. Dette kræver, at vi gennemfører visse miljøtiltag og løbende evaluerer vores miljøpolitik og energiforbrug.

bog-orm