Første september eller efter aftale, søger vi en viceforstander.

Sammen med forstanderen skal du tage dig administrative og ledelsesmæssige opgaver, og derudover skal du undervise samt påtage dig vagtforpligtelser.

Langelands Efterskole er på alle måder et kreativt sted. Både i linjefagene teater, kunst, musik og film og i skolens øvrige aktiviteter og fag skaber vi rammerne for at hver enkelt elev kan udfolde sit kreative potentiale. Vi tror på, at i legen og det kreative findes vejen til at bryde med vanetænkning og ensretning, og vi ønsker at give de unge mulighed for at finde nye eller glemte styrker og potentialer, som de kan bruge til at definere sig selv i det komplekse samfund de skal være en del af. Vi er bevidst om, at det kræver tryghed og derfor er det ledelsens fornemmeste opgave hele tiden at skabe de mest optimale rammer for elever og personale, og samtidig sørge for at alle regler og retningslinjer overholdes. Vi er en lille skole, og det giver alle, inklusive ledelsen, en unik mulighed for at opnå nære og tillidsfulde relationer til eleverne. Derfor skal man kunne mestre balancen mellem den autoritet positionen kræver og den empati, involvering og dialog som fordres.

Vores elever aflægger 9. og 10. klasses afgangsprøve.

I de kommende år vil vi have skærpet fokus på følgende områder

  • Markedsføring
  • At det legende og undersøgende element skal nå helt ud i alle læringsrum.
  • at profilere os yderligere på vigtige områder som bæredygtighed og demokrati
  • at blive bedre klædt på til at give den fornødne hjælp til ordblinde elever

Den endelige fordeling af de administrative og ledelsesmæssige opgaver vil foregå i samarbejde med forstanderen, men vi forventer at du har kendskab til, eller erfaring med flere af følgende opgaver:

  • Planlægning af skoleåret, herunder skemalægning og arbejdsplaner (vi bruger Skoleplan)
  • It – gerne på mere end brugerniveau
  • PR, synliggørelse, herunder hjemmeside, sociale medier m.m.
  • Prøveafvikling

Undervisning og tilsyn vil udgøre ca. 50% af stillingen. Vi kunne ønske, at matematik og måske idræt og kristendom var nogle af dine fag, men hører gerne, hvad du kan byde ind med også på det kreative område.

Vi har en stor dejlig lærerbolig, som du (og din evt. familie) meget gerne må flytte ind i. Der er dog ikke bopælspligt tilknyttet stillingen.

Ansøgning, CV og relevante bilag sendes til: forstander@langelandsefterskole.dk senest d. 5. august 2018
Samtaler forventes at finde sted d. 7. august

Kontakt gerne skolens forstander Lone Holme Jensen for en snak eller rundvisning tlf 62511183 eller forstander@langelandsefterskole.dk

Ansættelse og løn i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC. Stillingen aflønnes i intervallet kr. 393.958 og 468.685 (april 18)