VELKOMMEN TIL

LANGELANDS EFTERSKOLE

I et bredt fagligt spekter lader vi især kunst, musik og teater være vore skabende mødesteder. Her vil vi inspirere til udvikling af den enkelte elevs kvaliteter og evne til at udtrykke sig.

Mødet mellem individ og fællesskab er centralt i efterskolelivet. Derfor er ligeværdighed, demokratisk ånd og samtale de klare ledetråde i vort daglige liv med hinanden.

Vi tager udgangspunkt i den folkeoplysende og almendannende skoletradition. Med nærvær i de lokale og med bevidsthed om det globale søger vi at udvikle vores skole. Vi udfordrer det hele menneske, således at den enkelte bliver funderet i sin krop, i sit følelsesliv samt i sin evne til at vurdere, beslutte og tage initiativ.

Således hviler skolen på den enkeltes villighed og mod til at udtrykke sig skabende og undersøgende i et forpligtet fællesskab. Et fællesskab der til gengæld skal være tryghedsskabende og rummeligt.

DET SKER PÅ LANGELANDS EFTERSKOLE

Planerne er lagt, og det ser rigtigt spændende ud, så nu er der kun tilbage at glæde sig. I ugen før påske drager hele skolen til Lombardiet ved Gardersøen, og mon ikke foråret allerede er godt fremskedet dernede, så vi kan få fuldt udbytte af såvel kultur som natur?

Gå til Aktuelt

Få en rundvisning!